Tag: आपला जन्म होतो तेव्हा आपण रडत असतो आणि लोक हसत असतात

Martana Aapan Ase Marave Ki

आपला जन्म होतो तेव्हा आपण रडत असतो आणि लोक हसत असतात,
मरतांना आपण असं मरावं की आपण हसत असू आणि लोक रडत असतील!