Tag: आता कसं सांगू तुला

Tu Khup Aavadtes Mala

आता कसं सांगू तुला,
तू खूप आवडतेस मला…