Tag: आठवण त्यालाच येते जो आपली काळजी करत असतो..

Aapli Aathawan Tyalach Yete

Aapli Aathawan Tyalach Yete

आठवण त्यालाच येते,
जो आपली काळजी करत असतो,
नाही तर Timepass करणाऱ्यांना,
Message बघायलाही वेळ नसतो…