Tag: आज ही माझी सकाळ

Majhi Sakal Tujhya Navane Hote

Majhi Sakal Tujhya Navane Hote

आज ही माझी सकाळ,
तुझे नाव घेऊन होते..
आणि तुझ्याच स्वप्नांमध्ये,
माझी सर्व रात्र जाते…