Tag: आई वडीलांसाठी

Aai Vadilana Kadhich Sodu Naka

Aai Vadilana Kadhich Sodu Naka

आई वडीलांसाठी
कोणतीही गोष्ट सोडा,
परंतु कोणत्याही गोष्टीसाठी,
आई वडीलांना कधीच सोडू नका…