Tag: आई-वडिलांना प्रेमापोटी भ्यांव

Aai-Vadilana Premapoti Bhyave

आई-वडिलांना प्रेमापोटी भ्यांव!
आणि बायकोवर भीती पोटी प्रेम कराव…