Tag: आई बाप सोडून

Aai Bapachi Kimmat

आई बाप सोडून,
या जगात दुसरं काही फुकट मिळत नाही…