Tag: आईने सांगितलं की

Aai Mhanali Tilach Sun Banav Ji

Aai Mhanali Tilach Sun Banav Ji

आईने सांगितलं की,
बाळा तुला आवडेल
तिला नको,
जिला तू आवडतोस,
तिलाच सुन बनवून आण…!