Tag: अश्रु येणं हे

Ashru Yene Mhanje

अश्रु येणं हे माणसाला ह्रदय असल्याचं द्योतक आहे…