Kunachya Chuka Shodhat Basu Naka

अनुभवाने एक शिकवण
दिली आहे,
कुणाच्या चुका उणिवा
शोधत बसू नका..
नियती बघून घेईल
हिशोब तुम्ही करू नका…