Suprabhat Shubh Shukravar

सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके,
शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते.
आई महालक्षमीची कृपा तुमच्यावर
सदैव राहू दे… सुप्रभात शुभ शुक्रवार!