Soni: Shejarchya Aaji Mala Khup Tras Dyaychya

Soni: Shejarchya Aaji Mala Khup Tras Dyaychya

‪सोनी: शेजारच्या आजी मला खुप त्रास दयायच्या,
कुणाचंही लग्न ठरलं की माझे गाल ओढून म्हणायच्या,
आता तुझा नंबर बरं का!
मोनी: मग तू असं काय केलं ज्यामुळे त्यांची
ती सवय सुटली?
सोनी: त्यांना त्यांच्या स्टाईलमधे उत्तर दिले,
कुणाच्या मरणाची बातमी आली की मी त्यांचा
गाल ओढून म्हणायचे, आता तुमचा नंबर बरं …

ADVERTISEMENT