Shubh Guruvar Status Marathi

लोक म्हणतात सकाळी सकाळी चांगल्या माणसांची
आठवण काढल्याने दिवस चांगला जातो
म्हणून तुमची आठवण झाली…
शुभ सकाळ शुभ गुरुवार !

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.