Punyachi Mulgi Ani Conductor Joke

Punyachi Mulgi Ani Conductor Joke

​एस टि स्टॅन्ड वर पुण्याची मुलगी आपल्या काॅलेज STYLE मध्ये तुच्छतेने बस कंडक्टरला विचारते,“हे डबडं केव्हा हलणार इथून?!”
कंडक्टर: “कचरा भरल्यानंतर लगेच!”


कारण कंडक्टर सोलापूरचा …

ADVERTISEMENT