Navra Bayko Jokes

Navra Bayko Jokes

बायको: काय हो… इतक्या हळू आवाजात कोणाशी बोलताय?
नवरा: बहिणीशी!
बायको: अहो मग, बहिणीशी इतक्या हळू आवाजात कशाला बोलायला हवं?
नवरा: अगं माझ्या नाही, तुझ्या बहिणीशी …

ADVERTISEMENT