Mi Pan Asha Mulivar Prem Kele Ki

Mi Pan Asha Mulivar Prem Kele Ki

मी पण अशा मुलीवर प्रेम केलं की,
तिला विसरणं मला शक्य नव्हतं,
आणि तिला मिळवणं माझ्या नशिबात …

ADVERTISEMENT