Category: WHATSAPP LOVE STATUS MARATHI

Tujha Raag Mala Khup Aavadto

तुझा राग आहे ना तो मला खूप आवडतो,
म्हणूनच कधी कधी तुला त्रास द्यायला मला खूप आवडतं…

Majhe Tujhya Varche Prem Kami Honar Nahi

तु मला किती ही Hurt केलंस ना,
तरी माझं तुझ्यावरचं प्रेम कधीच कमी होणार नाही…

Premala Visarne Kathin Aahe

प्रेमाला व्यक्त करणं कठीण आहे,
तसेच प्रेमाला विसरणं पण कठीण आहे…