Category: WHATSAPP ENCOURAGING STATUS MARATHI

Nokar Nahi Tar Malak Bana

नोकर तर आयुष्यात कधी
पण होऊ शकता,
मालक व्हायची स्वप्न बघा…