Nokar Nahi Tar Malak Bana

नोकर तर आयुष्यात कधी पण होऊ शकता, मालक व्हायची स्वप्न बघा…