Ignore Sad Status in Marathi

Itki Nakoshi Jhaliy Ka Mi

इतकी नकोशी झालीय का रे मी तुला.. कि एक Phone हि करावासा वाटत नाही, का मला…?

Ignore Msg Marathi

Aapli Aathawan Tyalach Yete

आठवण त्यालाच येते, जो आपली काळजी करत असतो, नाही तर Timepass करणाऱ्यांना, Message बघायलाही वेळ नसतो…