April Fool Funny SMS for Girlfriend Marathi

मनात तू आहेस स्वप्नात तू आहेस, माझ्या जीवनात ही तूच आहेस, आज ज्या मुलीला एप्रिल फूल बनवलं, ती पण फक्त तूच आहेस…