Sardar: Doctor Mala Jevan Kelyavar Bhuk Lagat Nahi

Sardar: Doctor Mala Jevan Kelyavar Bhuk Lagat Nahi

सरदार: डॉक्टर मला जेवण केल्यावर भूक लागत नाही,
झोपून उठल्यावर झोप येत नाही,
काय करू?
डॉक्टर: रात्री उठून उन्हात बसत जा, सगळे ठीक होईल…
☺☺☺