Sardar: Doctor Mala Jevan Kelyavar Bhuk Lagat Nahi

सरदार: डॉक्टर मला जेवण केल्यावर भूक लागत नाही, झोपून उठल्यावर झोप येत नाही, काय करू? डॉक्टर: रात्री उठून उन्हात बसत जा, सगळे ठीक होईल… ☺☺☺