Sadguru Sainath Maharaj Ki Jay

Sadguru Sainath Maharaj Ki Jay

!! शुभ सकाळ !! अनंत कोटी ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज साक्षात् परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय..! !! ॐ साई राम !!