Asa Ek Mitra Milva

Asa Ek Mitra Milva

हजार मित्र असण्यापेक्षा असा एक मित्र मिळवा, जो हजार जण तुमच्या विरुद्ध असतांना तुमच्या सोबत असेल…

Pan Ekch Harami Asa Bhetla

Pan Ekch Harami Asa Bhetla

College च्या पहिल्या दिवशी विचार केला, 10-12 चांगले मित्र बनवील, पण एकच हरामी असा भेटला ज्याने 10-12 जणांची बरोबरी केली…