Asa Ek Mitra Milva

हजार मित्र असण्यापेक्षा असा एक मित्र मिळवा, जो हजार जण तुमच्या विरुद्ध असतांना तुमच्या सोबत असेल…

Pan Ekch Harami Asa Bhetla

College च्या पहिल्या दिवशी विचार केला, 10-12 चांगले मित्र बनवील, पण एकच हरामी असा भेटला ज्याने 10-12 जणांची बरोबरी केली…

Khare Mitra Kadhich Dur Jat Nahit

खरे मित्र कधीच दूर जात नाहीत, जरी ते रोज बोलत नसले तरी…

Tumchya Keyboard Chya Y Ani I Madhe

तुमच्या Keyboard च्या Y आणि I च्या मध्ये एक खूप सुंदर Cute व्यक्ती आहे, जरा बघा तर…!!!