Tyanchyasathi Radu Naka

ज्यांना तुमच्या अश्रूंची किंमत
कळत नाही,
त्यांच्यासाठी रडू नका..
आणि ज्यांना तुमच्या अश्रूंची किंमत कळते,
ते तुम्हाला रडूच देणार नाहीत…