Tyanchyasathi Radu Naka

ज्यांना तुमच्या अश्रूंची किंमत कळत नाही, त्यांच्यासाठी रडू नका.. आणि ज्यांना तुमच्या अश्रूंची किंमत कळते, ते तुम्हाला रडूच देणार नाहीत…