Jar Koni Aaplyala Value Det Nasel

एखादी व्यक्ती जर,
आपल्याला Value देत नसेल,
तर त्याच्या Life मध्ये,
जास्त Interest घेऊ नये…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.