Dhanyawad SMS Marathi

आपण दिलेल्या शुभेच्छांचा
अगदी मनापासून स्वीकार…
आपले मनःपूर्वक आभार…!
असेच प्रेम माझ्यावर राहील हीच अपेक्षा…

Leave a Comment