Chocolate Day SMS Marathi

‘Kit-Kat’ चा स्वाद आहेस तू..
‘Dairy Milk’ सारखी स्वीट आहेस तू..
‘Cadbury’ पेक्षाही खास आहेस तू..
काहीही असो माझ्यासाठी,
‘Five Star’ आहेस तू…
Happy Chocolate Day!

Kit Kat Cha Swad Ahes Tu…
Dairy Milk Sarkhi Sweet Ahes Tu,
Cadbury Pekshahi Khass Ahes Tu,
Kahihi Aso Majhyasathi
Five Star Ahes Tu
Happy Chocolate Day!

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.