Aapan Jevha Konasathi Changle Karto

Aapan Jevha Konasathi Changle Karto

विश्वास ठेवा,
आपण जेव्हा कोणासाठी
काही चांगलं करत असतो,
तेव्हा आपल्यासाठी सुद्धा कुठेतरी
काही चांगलं घडत असतं..
इतकंच की ते आपल्याला आता
दिसत नसतं…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.