Tag: Lagnanantar Mi

Lagnanantar Mi

लग्नानंतर मी,
पैशांचे व्यवहार पाहू लागलो…
आणि,
बायको रुपयांचे…