Tag: Khare Aani Khote Yaat Keval Char Botache Antar Aahe

Khare Aani Khote Yatil Antar

खरं आणि खोटं यात केवळ चार बोटांचं अंतर आहे..
आपण कानांनी ऎकतो ते खोटं आणि डोळ्यांनी पाहतो ते खरं…