Tag: Ghadlelya Goshti Mage Thevun

Majhe Prem Nehmi Asech Rahil

Majhe Prem Nehmi Asech Rahil

घडलेल्या गोष्टी मागे ठेवून,
जरा जगून बघ माझ्यासाठी,
माझे प्रेम हे नेहमी असेच राहील मनापासून…
फक्त तुझ्यासाठी!