Tag: Dhavpalichya Ya Jeevnaat Kon Konachi

Shubh Sakal Quotes Marathi

धावपळीच्या या जीवनात कोण कोणाची,
आठवण काढत नाही..
पण मला मात्र आपल्याला रोज
शुभ सकाळ म्हटल्याशिवाय राहवत नाही…
शुभ सकाळ!

शुभ सकाळ कोट्स मराठी