Tag: Dev Yetoy Majha

Vaat Pahto Ganraya Tujhya Aagmanchi

Vaat Pahto Ganraya Tujhya Aagmanchi

देव येतोय माझा…
आस लागली तुझ्या दर्शनाची,
तुला डोळे भरून पाहण्याची,
कधी उजाडेल ती सोनेरी पहाट,
गणराया तुझ्या आगमनाची…