Tag: Aaplyala Madat

Madat Karnarya Mansashi Nehmi Krutadnya Raha

आपल्याला मदत करणाऱ्या माणसांशी नेहमी कृतज्ञ रहा…