Tag: Aapli Maitri Ek Phool Ahe

Aapli Maitri Ek Phool Ahe

Aapli Maitri Ek Phool Ahe

आपली मैत्री एक फुल आहे,
ज्याला मी तोडू शकत नाही,
आणि सोडू ही शकत नाही,
कारण तोडले तर सुकून जाईल आणि
सोडले तर कोणी दुसरा घेऊन जाईल…