Tag: व्यक्तिमत्व सुंदर नसेल तर

Sundar Disnyala Kahich Arth Nahi

व्यक्तिमत्व सुंदर नसेल तर,
दिसण्याला काहीच अर्थ नाही..
कारण सुंदर दिसण्यात अन सुंदर
असण्यात खुप फरक असतो…