Tag: विश्वास एखाद्यावर इतका करा की

Vishwas Ekhadyavar Itka Kara Ki

विश्वास एखाद्यावर इतका करा की,
तुम्हाला फसवतांना ते स्वतःला दोषी समजतील…