Tag: लोकांना तशीच वागणूक द्या

Lokanshi Ase Vaga

लोकांना तशीच वागणूक द्या,
जशी ते तुम्हाला देतात…