Tag: मी तसा श्रध्दावान

Mi Shravan Palto

FUNNY CHAROLI MARATHI Image

मी तसा श्रध्दावान,
श्रावण नेहमी पाळतो,
श्रावणात फक्त दारू पितो,
नॉनव्हेज मात्र टाळतो…