Priyakar Aani Preyasi Funny SMS

Priyakar Aani Preyasi Funny SMS

प्रियकर: प्रिये, मला तुझी आठवण झाली की मी तुझ्या फोटोकडे बघत राहतो,
प्रेयसी: आणि माझ्या आवाजाची आठवण झाली तर?
प्रियकर: मग काय एक दगड घेऊन कुत्र्याला मारतो…!
☺☺☺