Tag: पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचा सन्मान करा…

Dolyatil Ashruncha Sanmaan Kara

Image

पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचा
सन्मान करा…
मग ते आभाळातून पडलेलं असो
कि एखाद्या व्यक्तीच्या डोळ्यातून..!