Tag: ती मला हे सांगून सोडून गेली

Ti Mala He Sangun Sodun Geli

Image

ती मला हे सांगून सोडून गेली,
कि मला दुसरा भेटला आहे.
अरे त्या वेडीला कोण समजावणार..