Tag: झोप लागावी म्हणून

Good Night Sweet Dreams Take Care Marathi SMS

झोप लागावी म्हणून,
गुड नाईट…
चांगले स्वप्न पडावे म्हणून,
स्वीट ड्रीम्स…
आणि,
स्वप्न पाहतांना बेड वरून पडू नये म्हणून,
टेक केअर…

गुड नाईट स्वीट ड्रीम्स टेक कॅर मराठी SMS

Good Night Sweet Dreams Take Care Marathi Status