Tag: ज्यांच्या नजरेत आम्ही खटकतो

Jyanchya Najret Aamhi Khatakato

ज्यांच्या नजरेत आम्ही खटकतो,
त्यांनी खुशाल नेत्रदान करावे…