Tag: काही आठवणी त्रास तर देतातच

Kahi Aathvani Tras Detat

काही आठवणी त्रास तर देतातच,
पण जाणीवही करून देतात आपल्या चुकांची…