Tag: कधी कधी आपण कुणासाठी इतके जरुरी नसतो

Kadhi Kadhi Aapan Kunasathi Jaruri Nasto

कधी कधी आपण कुणासाठी इतके जरुरी नसतो,
जितके आपण समजत असतो…