Tag: ऎकावे जनाचे करावे मनाचे

Aikave Janache Karave Manache

ऎकावे जनाचे करावे मनाचे…