Tag: आयुष्यातील सर्वात सोपा नियम

Aayushyatil Sarvat Sopa Niyam

आयुष्यातील सर्वात सोपा नियम:
जे तुमच्यासोबत होऊ नये असे वाटते,
ते इतरांसोबत करू नका…
शुभ प्रभात!