Tag: आकाशातील ग्रह तारे

Taare Jar Bhavishya Ghadvit Astil Tar

Taare Jar Bhavishya Ghadvit Astil Tar

आकाशातील ग्रह तारे,
माझे भविष्य ठरवित असतील तर,
माझ्या मनगटाचा आणि मेंदूचा काय उपयोग?