Category: RELATION SMS MARATHI

Changle Hruday Aani Changla Swabhav

Changle Hruday Aani Changla Swabhav

चांगले ह्रदय आणि चांगला स्वभाव,
दोन्ही आवश्यक आहेत,
चांगल्या हृदयाने खुप नाती बनतात,
आणि चांगल्या स्वभावाने खुप नाती टिकतात…